., . (1999). Spis treĊ›ci. Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), 1-4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18517