., . (2001). Spis treści. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 3–4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18519