Kudła, L. (2018). Szkoły sióstr bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 115–127. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.8