Radziszewska, M. (2018). Piotr Gołdyn, Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej. Zeszyt II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2015, ss. 123. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 201–205. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.13