Stopińska-Pająk, A. (2018). Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, edited by Tomasz Maliszewski and Małgorzata Rosalska, Toruń 2016, Adam Marszałek Publishing House, 408 pages. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 206–208. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.14