Kowalczyk, M. E., & Janicka, J. (2018). „Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!” Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 19-34. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.2