Iwanicki, J. (2018). Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 35-52. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.3