Gruca, A. (2018). Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2017 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (39), 171-228. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.11