Tys, A. T. (2018). Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVI i XVII wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 233-235. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.13