Brenk, M., & Nowak-Kluczyński, K. (2018). Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 236-238. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.14