Nowak-Kluczyński, K., & Brenk, M. (2018). 25 lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (39), 239-244. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.15