Manyś, B. . (2019). Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 7–23. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.1