Lisowska, K. . (2019). Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku – założenia instytucjonalne i edukacyjne (1908–1988). Biuletyn Historii Wychowania, (40), 25–43. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.2