Nowak-Kluczyński, K. . (2019). Instytucjonalizacja pedagogiki w okresie Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie Katedry Pedagogiki i Dydaktyki Wszechnicy Piastowskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 45–70. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.3