Wiśniewska, M. . (2019). Upaństwowienie przedszkoli żydowskich w Polsce „ludowej”. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 71–83. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.4