Jakimiec, D. . (2019). Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 167–179. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.9