Gulczyńska, J. . (2019). Prawa Dzieci w XXI wieku – w 30. rocznicę ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. Biuletyn Historii Wychowania, (41), 167–177. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.41.10