Krakowiak, M. (2020). Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 61-74. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.4