Lisiecka, A. (2020). Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 145-158. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.9