Wojewoda, A. (2020). W poszukiwaniu inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua w Warszawie 1899–1901. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 159-169. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.10