Semrau, K., & Rutkowski , J. (2020). Dziedzictwo zakonu pijarów w perspektywie badań Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 171-184. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.11