Chmielewski, W. . (2020). Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In memoriam. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 187–197. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.12