Opiela, s. M. (2020). 170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 199-208. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.13