Nowicki, M. . (2020). K. Ratajczak, Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 368. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 213–217. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.15