Zagrodzka, A. (2021). Wokół roku 1420. Początki szkolnictwa renesansowego we Włoszech. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 199–220. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.12