Sadowska, K. (2021). Ministrantura w posoborowej pedagogii Franciszka Blachnickiego (wprowadzenie do problemu). Biuletyn Historii Wychowania, (43), 181–197. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.11