Sijka, K. . (2020). „Jak żyć po czymś takim w Polsce?” Edukacyjne walory podróży na przykładzie Dziennika podróży do Italii i Szwajcarii z lat 1815–1816 Rozalii Dunin-Borkowskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 27–44. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.2