Dormus, K., & Włoch, A. . (2020). O granicach wolności w wychowaniu. Kilka uwag na marginesie rozprawy Bogdana Nawroczyńskiego Swoboda i przymus w wychowaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 167–181. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.10