Adamczewski, J., & Płonka, J. (2020). Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 151-166. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.9