Lewandowska, M. (2020). Promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 80. XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 131–150. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.8