Szczepański, A. (2020). Oświata niemiecka w Legnicy po II wojnie światowej. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 85-97. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.5