Pawlicka, N. (2023). Dążenia kobiet do dostępu do edukacji akademickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, 46, 129–150. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.9