Maliszewska , A., & Maliszewski, T. (2023). In memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021). Biuletyn Historii Wychowania, 46, 187–196. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.13