Łapot, M. (2023). Twórcy polskiej historii oświaty i wychowania w latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 r. – sprawozdanie z konferencji. Biuletyn Historii Wychowania, 46, 197–200. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.14