ŻERKO, J. Dr Jerzy Teofil Szews (1925–2016) nauczyciel akademicki, biografista, badacz dziejów oświaty i wychowania Pomorza Gdańskiego. Biuletyn Historii Wychowania, n. 34, p. 135-144, 12 paź. 2016.