WAŁĘGA, A. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska, Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016, ss. 471. Biuletyn Historii Wychowania, n. 37, p. 177-181, 15 grudz. 2017.