GRZYBOWSKI, R. Cele ideowe i struktura organizacyjna Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina oraz jej miejsce w systemie wychowanie nowego człowieka (homo sovieticus). Biuletyn Historii Wychowania, n. 37, p. 63-78, 15 grudz. 2017.