RACINOWSKI, D. Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939. Biuletyn Historii Wychowania, n. 37, p. 133-150, 15 grudz. 2017.