GŁOWACKA-SOBIECH, E. Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, pod red. E. Magiery, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, Szczecin 2015, ss. 172. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 34, p. 145–147, 2016. DOI: 10.14746/bhw.2016.34.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15426. Acesso em: 28 maj. 2023.