KWIECIEŃ, M. „Salve lux post tenebras” Historia instytucji oświatowych w budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu, pod red. Jolanty SzablickiejŻak i Agnieszki Gryglewskiej. Biuletyn Historii Wychowania, n. 34, p. 147-151, 15 grudz. 2016.