CHMIELEWSKI, Witold. Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz pt. Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2027, 337 s. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 36, p. 183–186, 2017. DOI: 10.14746/bhw.2017.36.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15436. Acesso em: 19 cze. 2024.