KABACIŃSKA-ŁUCZAK, K.; RATAJCZAK, K. Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna). Biuletyn Historii Wychowania, n. 36, p. 7-32, 15 paź. 2017.