ŻOŁĄDŹ, D. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, Kraków 1994, ss. 258. Biuletyn Historii Wychowania, n. 2, p. 53-54, 1 sty. 1995.