JANKE, A. W. Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, ss. 302. Biuletyn Historii Wychowania, n. 5/6, p. 72-74, 14 sty. 1997.