JAKUBIAK, K. Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne”, D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154. Biuletyn Historii Wychowania, n. 5/6, p. 89-91, 14 sty. 1997.