WITKOWSKA-URBAN, E. Jan Ryszard Błachnio, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 258. Biuletyn Historii Wychowania, n. 7/8, p. 41-43, 15 wrz. 1998.