KRÓL, J. Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, pod red. Danuty Koźmian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, ss. 204. Biuletyn Historii Wychowania, n. 7/8, p. 55-57, 15 wrz. 1998.