DYBIEC, J. Profesor Kamilla Mrozowska. Biuletyn Historii Wychowania, n. 9/10, p. 39-42, 6 sty. 1999.