SZULAKIEWICZ, W. Słownik pedagogów polskich, pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy, Katowice 1998, ss. 243. Biuletyn Historii Wychowania, n. 9/10, p. 62-63, 6 sty. 1999.