JAKUBIAK, K. Jędrzej Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 446. Biuletyn Historii Wychowania, n. 9/10, p. 66, 6 sty. 1999.